Dân sự
Vấn đề của bạn thuộc trường hợp xin con nuôi đích danh. Tuy nhiên vì người xin nhận con nuôi đang sống trong nước nên bạn làm thủ tục đăng ký cho, nhận con nuôi trong nước nếu người xin nhận con nuôi thường...
Chi tiết
Theo quy định tại Điều 140 của Bộ luật hình sự thì người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng trở lên hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu...
Chi tiết
Bên Cung ứng lao động là công ty ……………………………………………………….……... được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số…………………...ngày ........................, có đủ điều kiện...
Chi tiết
Hình sự
Trường hợp một người đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của...
Chi tiết
Theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật hình sự thì đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp...
Chi tiết
Doanh Nghiệp
Theo đó, con dấu quy định tại Nghị định này là con dấu hình tròn, mực dấu màu đỏ và được sử dụng trong cơ quan nhà nước, trong các tổ chức sử dụng con dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh...
Chi tiết
Thủ tục thành lập chi nhánh đồng thời với việc công ty sẽ được cấp một mã số thuế phụ cho sự hoạt động của chi nhánh. Công ty được quyền lựa chọn hình thức hoạch toán độc lập hoặc hoạch toán phụ thuộc cho...
Chi tiết
Lao Động
Đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước...
Chi tiết